Ouderraad

De ouderraad bestaat 10 tot 15 ouders. In de ouderraad komt de dagelijkse gang van zaken binnen de school aan de orde. Bij de vergaderingen zijn ook de vertegenwoordigers van de werkgroepen aanwezig om verslag te doen van hun werkzaamheden. De werkgroepen ondersteunen het team bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten.

De ouderraad beheert de (ouder-)bijdrage. Alle leerlingen profiteren mee van de hieruit bekostigde activiteiten.De vrijwillige ouderbijdrage wordt ondermeer besteed aan extra activiteiten en feesten, zoals Sint-Nicolaas en Sint Maarten, een schoolverzekering voor de leerlingen, afscheidscadeaus voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, werkgroepen en creatieve activiteiten.

Jaarlijks wordt door de ouderraad in oktober een algemene ouderavond belegd. Op deze avond worden plannen, activiteiten en de financiële verantwoording voorgelegd aan de ouders.