Onderwijs op onze school

Respect vormt het fundament van ons pedagogisch ethos. In de gangen leren kinderen van jongs af aan dat iedereen verschillend is, maar dat deze verschillen ons juist verrijken. In de klaslokalen en op het schoolplein staan sociale vaardigheden en weerbaarheid hoog op de agenda, ondersteund door ons certificaat als Kanjerschool en speciale Rots & Water-lessen voor groep 7 en 8.

Wij voeden de natuurlijke leergierigheid van kinderen en laten hun talenten ontspruiten. We streven naar een betrokken, medeverantwoordelijke houding, waardoor kinderen geloven in zichzelf en hun vaardigheden, en zelfverzekerd hun eigen toekomst vormgeven.

Bij Atalanta koesteren we ons tweetalige-onderwijs. Onze leerlingen absorberen moeiteloos een nieuwe taal. Als ze de school verlaten, dragen ze een Engelse vaardigheid bij zich die gelijkstaat aan de tweede à derde klas havo-vwo

In onze gangen weerklinkt ook een zachte echo van ambitie. We vragen toewijding en hoge kwaliteit van zowel ons team als onze leerlingen. Samen streven we naar het beste, met wettelijk vastgestelde kerndoelen als kompas en een focus op 21ste-eeuwse vaardigheden. Uw kind stapt uiteindelijk met een rijk gevulde rugzak de wereld in, klaar voor de uitdagingen die de toekomst brengt. Dit is Kindcentrum Atalanta, waar leren, ontdekken, en groeien samensmelten tot een betekenisvol avontuur.