Leerlingenraad

De leerlingenraad komt om de 6 weken bijeen, onder schooltijd en met begeleiding van een leerkracht.

Tijdens deze vergaderingen bespreken we diverse onderwerpen, zoals de inrichting van het schoolplein, de keuze van nieuwe lesmethodes, schoolveiligheid, en andere relevante zaken. Ouders van de gekozen leerlingen ontvangen persoonlijk bericht en worden vriendelijk verzocht hun toestemming te geven voor de deelname van hun kind aan de leerlingenraad.