Wie zijn wij?

Bij Kindcentrum Atalanta bieden we onderwijs volgens het jaarklassensysteem en het continurooster met het vijfgelijkedagen-model van 8.45 tot 14.15 uur.

Bij ons staat opbrengstgericht werken centraal, waarbij we de balans bewaken tussen de emotionele, sociale, cognitieve, motorische, en creatieve ontwikkeling van elk kind. Onze thema's, bepaald door leerkrachten in samenwerking met de kinderopvang, leggen nadruk op natuur, duurzaamheid, gezondheid, kunst, cultuur, sociale interactie, veiligheid, en de digitale wereld. Daarnaast bieden we een Plusklas voor leerlingen met kenmerken van meer- of hoogbegaafdheid, waarin ze hun eigen leer- en denkmogelijkheden ontwikkelen.

Als gecertificeerde Kanjerschool werken we met de Kanjertraining, een gedragsinterventie erkend door het Nederlands Jeugdinstituut. Ons doel is het creëren van een veilige en positieve leeromgeving. Wekelijkse Kanjerlessen bevorderen sociaal vaardig en weerbaar gedrag, en Rots & Water-lessen in groep 7 en 8 richten zich op groepsprocessen en groepsdruk.

Daarnaast bereiden we leerlingen voor op de toekomst met 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, Engels, probleemoplossingsvaardigheden, mediawijsheid, communicatie, samenwerking, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, en zelfregulering. Het gebruik van moderne technologieën, zoals 3D-printers, digiborden, iPads, en notebooks, ondersteunt ons bij het creëren van een eigentijdse leeromgeving. Bij deze projecten krijgen we ondersteuning van onder meer Junior IOT.

Bij Kindcentrum Atalanta streven we naar evenwichtige individuen die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Ontdek meer over onze unieke benadering en stimulerende leeromgeving op deze website. Welkom bij Kindcentrum Atalanta, waar leren en groeien samenkomen!